mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zerynthia rumina
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) S.d'Europa
Alimentació: Aristolochia
Hŕbitat: Vessants rocalloses. Març/abril/juny
Altitud de vol : 0.m - 1350.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.