mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Parnassius mnemosyne
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Finlandia
Alimentació: Corydalis; Corydalis cava; Corydalis solida; Prenanthis; Saxifragas; Sedum; Sedum fabaria
Hŕbitat: Vessants florides. Juny.
Altitud de vol : 1265.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.