mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Parnassius apollo
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Saxifraga; Sedum; Sedum album; Sedum fabaria; Sempervivum
Hŕbitat: Boscos i prats alpins. Juny/agost
Altitud de vol : 411.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.