mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zegris eupheme
Autor i localitat biotipica: 1852 (Lederer) S. de la Peninsula iberica
Alimentaciķ: Biscutella; Sinapis incana
Hābitat: Vessants i prats amb flors. Abril/maig
Altitud de vol : 0.m - 1000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.