mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pontia daplidice
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) S. d'Europa
Alimentació: Arabis; Reseda; Reseda lutea; Sinapis; Thlaspi arvense; Thlaspi bursa-pastoris
Hŕbitat: Prats. Febrer/març i juny/agost
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.