mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pieris rapae
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia.
Alimentació: Brassica napus; Brassica oleracea; Raphanus odorata; Raphanus sativus; Reseda; Reseda lutea
Hŕbitat: Arreu. Comença a volar en primavera i en 3 o 4 o 5 generacions fins la tardor.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.