mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pieris napi
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia.
Alimentació: Brasica napus; Brassica napus; Cardamines pratensis; Sinapis nigra
Hŕbitat: Arreu. Febrer-setembre en quatre generacions
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.