mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pieris brassicae
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia.
Alimentació: Brassica oleracea; Tropaeolum majus
Hŕbitat: Arreu. Pot arribar 5 generacions de febrer a octubre. Esta comprobada la seva costum migratoria.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.