mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Leptidea sinapis
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia.
Alimentació: Cardaminus; Lathyrus alphaca; Lathyrus alphaca; Lathyrus clymenum; Lathyrus montanus; Lathyrus montanus; Lathyrus pratensis; Lathyrus vernus; Lathyrus vernus; Lotus angustissimus; Lotus cornicatus; Lotus corniculatus; Lotus uliginosus; Lotus uliginosus; Sinapis; Vicia angustifolia; Vicia sativa
Hŕbitat: Arreu. Març/juliol i agost/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.