mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Gonepteryx rhamni
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia.
Alimentació: Reseda luteola; Reseda olorata; Rhamnus; Rhamnus alaternus; Rhamnus cathartica; Rhamnus frangula; Rhamnus myrtifolia; Rhamnus oleoides; Rhamus alaternus; Rhamus cathartica; Rhamus frangula; Rhamus myrtifolia; Rhamus oleoides; Securinga buxifolia; SInapis alba; Sisymbrium officinale
Hŕbitat: Arreu. Hiverna amagada i surt a desovar a la primavera. Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2409.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.