mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Euchloe crameri
Autor i localitat biotipica: 1869 (Butler) S. de la peninsula ibèrica
Alimentació: Crucíferes
Hàbitat: Prats oberts. Març/abril i maig/juny en dues generacions.
Altitud de vol : 0.m - 1350.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.