mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Euchloe ausonia
Autor i localitat biotipica: 1828 (Huebner) N. d'Italia
Alimentaciķ: Barbarea; Iberis; Sisymbrium
Hābitat: Prats i pendents; juny/juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2350.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.