mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Colias phicomone
Autor i localitat biotipica: 1780 (Esper) Styria.
Alimentaciķ: Medicago sativa; Vicia; Vicia pirenaica; Vicia pirenaica; Vicia sativa
Hābitat: Prats pendents. Juliol/agost.
Altitud de vol : 912.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.