mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Colias hyale
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Anglaterra
Alimentació: Coronilla; Cystisus; Globularia; Lotus; Medicago; Medicago sativa; Trifolium; Vicia
Hŕbitat: Arreu. Demostrada la seva costum migratoria. Abril-maig i agost-setembre
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.