mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Aporia crataegui
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Suècia
Alimentació: Amygdalus communis; Crataegus; Crataegus monogyna; Crataegus oxiacantha; Prunus; Prunus avium; Prunus domestica; Prunus spinosa
Hàbitat: Terrenys oberts. Maig/juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2450.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.