mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Satyrus bryce
Autor i localitat biotipica: 1790 (Hubner) Russia
Alimentaciķ: Aira caespitosa; Festuca elatior; Festuca elatior; Festuca ovina; Festuca rubra; Festuca rubra; Stipa; Stipa capillata; Stipa pennata
Hābitat: Vessants rocoses. Juliiol/agost
Altitud de vol : 500.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.