mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyronia tithonus
Autor i localitat biotipica: 1771 (Linné) Alemanya
Alimentació: Agropyrum repens; Brachypodium; Lolium; Millium; Millium effusum; Poa annua
Hŕbitat: Arreu. Voreres de camins amb esbarsers. Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.