mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyronia cecilia
Autor i localitat biotipica: 1894 (Marroc) Marroc
Alimentaciķ: Aira caespitosa
Hābitat: Espais calcaris de vegetacio baixa. Juny/juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 1400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.