mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyronia bathseba
Autor i localitat biotipica: 1793 (Fabricius) Marroc
Alimentaciķ: Brachypodium; Graminees
Hābitat: Vessants amb arbustos. Juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 2050.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.