mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pseudotergumia fidia
Autor i localitat biotipica: 1767 (Linné) Argelia
Alimentació: Cynodon dactylon; Festuca; Piptatherium; Poa
Hŕbitat: Vessants rocalloses entre arbres.
Altitud de vol : 5.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.