mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pararge megaera
Autor i localitat biotipica: 1767 (Linné) Austria i Dinamarca.
Alimentació: Brachipodium; Bromus; Dactylis; Festuca; Lolium; Poa
Hŕbitat: Arreu. Arriba a entrar a les cases. Maig/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.