mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pararge aegeria
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Europa
Alimentació: Agropirum repens; Agropyrum repens; Brachipodium pinnatum; Cynodon dactylon; Dactilis glomerata; Dactylus glomerata; Poa annua; Triticum
Hŕbitat: Llocs ombrivols i humits. Maig/juny i juliol/agost/setembre
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.