mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Melanargia ines
Autor i localitat biotipica: 1804 (Hoffmannsegg) Calabria ?
Alimentaciķ: Brachipodium; Brachypodium; Brachypodium pinnatum; Bromus; romus
Hābitat: Maig-juny.
Altitud de vol : 200.m - 1300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.