mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Melanargia galathea
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Alamanya
Alimentació: Dactylis glomerata; Phleum; Phleum pratense; Triticum
Hŕbitat: Espais oberts. Juny/agost
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.