mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lasiommata petropolitana
Autor i localitat biotipica: 1787 (Fabricius) Petrogrado
Alimentació: Dactylis; Festuca
Hàbitat: Espais oberts entre boscos de coníferes. Maig/juny.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.