mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Lasiommata maera
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Festuca; Glyceria; Hordeum; Lolium; Poa
Hŕbitat: Arreu. Voreres de camins. Vola fins als pobles. Maig/juny i agost/setembre.
Altitud de vol : 200.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.