mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Hyponephele lycaon
Autor i localitat biotipica: 1774 (Kuehn) Berlin
Alimentaciķ: Graminees; graminees; Poa
Hābitat: Hiberna com eruga. Juny/agost.
Altitud de vol : 500.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.