mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Hipparchia semele
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Agropyrum repens; Aira praecox; Deschampsia caespitosa; Festuca ovina
Hŕbitat: Vessants amb matolls. Juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 2050.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.