mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Hipparchia fagi
Autor i localitat biotipica: 1763 (Scopoli) Carniola
Alimentaciķ: Brachypodium; Brachypodium; Festuca; Holcus
Hābitat: Boscos secs. Juliol/agost..
Altitud de vol : 0.m - 1800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.