mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Hipparchia alcyone
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Brachypodium; Brachypodium pinnatum; Festuca; Holcus; Poa
Hŕbitat: Llocs pedregosos i secs. Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.