mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia triarius
Autor i localitat biotipica: 1798 (Prunner) Exilles (Piamonte)
Alimentaciķ: Lolium; Lolium tremulentum; Poa; Poa alpina; Poa annua; Poa pratensis
Hābitat: Maig/juny/juliol.
Altitud de vol : 1000.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.