mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia pronoe
Autor i localitat biotipica: 1780 (Esper) Stiria
Alimentaciķ: Poa alpina; Poa annua; Poa pratensis; Poa trivialis
Hābitat: Juliol/agost
Altitud de vol : 988.m - 2200.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.