mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia meolans
Autor i localitat biotipica: 1798 (Prunner) Piedmonte
Alimentaciķ: Festuca elatior; Festuca ovina; Festuca rubra; Lolium; Poa; Poa annua; Poa pratensis
Hābitat: Juliol/agost.
Altitud de vol : 640.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.