mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia lefebvrei
Autor i localitat biotipica: 1828 (Boisduval) Pirineus
Alimentaciķ: Festuca ovina; Festuca rubra; Festuca rubra; Poa alpina; Poa annua; Poa annua; Poa trivialis
Hābitat: Muntanyes. Juliol/agost
Altitud de vol : 1700.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.