mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia hispania
Autor i localitat biotipica: 1868 (Butler) Serra Nevada
Alimentaciķ: Festuca ovina; Festuca rubra.; Poa alpina; Poa alpina; Poa ovina; Poa pratensis; Poa pratensis
Hābitat: Muntanyes. Juliol/agost.
Altitud de vol : 1100.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.