mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia gorgone
Autor i localitat biotipica: 1933 (Boisduval) Pirineus
Alimentaciķ: Festuca ovina; Poa alpina; Poa alpina; Poa annua; Poa trivialis; Poa trivialis
Hābitat: Prats alpins.L'eruga iverna dues vegades. Juliol/agost.
Altitud de vol : 898.m - 2600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.