mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia gorge
Autor i localitat biotipica: 1804 (Hubner) Tirol
Alimentaciķ: Festuca ovina; Festuca pratensis; Festuca pratensis; Festuca rubra; Festuca rubra; Poa alpina; Poa annua; Poa trivialis
Hābitat: Muntanyes. L'eruga hiveerna dues vegades. Juliol/agost
Altitud de vol : 1600.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.