mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia epistygne
Autor i localitat biotipica: 18240 (Hübner) Provença
Alimentació: Festuca
Hàbitat: Hàbitats abruptes i boscos amb turons. març/abril.
Altitud de vol : 1300.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.