mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia epiphron
Autor i localitat biotipica: 1783 (Knoch) Harz (Alemanya)
Alimentaciķ: Aira cespitosa; Aira praecox; Deschampsia precox; Festuca; Festuca ovina; Nardus; Poa; Poa annua
Hābitat: Prats humits. Juliol/agost.
Altitud de vol : 600.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.