mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erebia cassioides
Autor i localitat biotipica: 1793 (Hohenwarth) Heiligenblut (Austria)
Alimentaciķ: Festuca; Festuca ovina; Poa; Poa annua
Hābitat: Prats de muntanya. Juliol/agost.
Altitud de vol : 898.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.