mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Coenonympha pamphilus
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia.
Alimentació: Graminees; Nardus; Poa annua
Hŕbitat: Arreu. Abril/setembre. Les últimes erugues invernen.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.