mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Coenonympha dorus
Autor i localitat biotipica: 1782 (Esper) Toulouse
Alimentaciķ: Agrostis; Cynosurus cristatus; Festuca ovina; Nardus stricta; Poa annua
Hābitat: Juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.