mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Coenonympha arcania
Autor i localitat biotipica: 1761 (Linné) Sučcia
Alimentació: Bromus; Festuca; Graminees; Melica; Melica; Poa annua
Hŕbitat: Boscos i prats selvatics. Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.