mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Chazara briseis
Autor i localitat biotipica: 1775 (Fabricius) Alemanya
Alimentaciķ: Brachypodium; Bromus; Lolium; Sesleria caerulea
Hābitat: Boscos clars. Juliol/agost
Altitud de vol : 200.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.