mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Brintesia circe
Autor i localitat biotipica: 1775 (Fabricius) Alemanya
Alimentaciķ: Anthoxanthum; Brachipodium; Bromus; Festuca; Lolium
Hābitat: Prats selvatics. Juliol/agost.
Altitud de vol : 0.m - 1800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.