mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Arethusana erythia
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Dactylis; Festuca ovina; Lolium; Poa annua
Hŕbitat: Localisada. Boscos secs i rocalles.Juliol/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.