mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Aphantopus hyperantus
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Carex; Milium; Poa; Poa annua
Hŕbitat: Locs humits volant sobint sobre Rubus. Juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 2300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.