mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Vanesa cardui
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Achilea; Arctium; Cardus; Carduus; Lapa; Malva; Onopordon; Urtica
Hŕbitat: Arreu. Gran migradora.Maig/octubre. Hiverna.
Altitud de vol : 0.m - 3000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.