mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Vanesa atalanta
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Helichrysum; Helichysum; Ortiga; Parietaria; Urtica
Hŕbitat: Arreu. Visitadora de flors. Es junt amb l'especie seguent una gran migradora. Al sur d'Europa hiberna. Al nord cada primavera arriben del sur i fan una generacio d'estiu. Maig/juny i juliol/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.