mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Polygonia c-album
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Corylus; Humulus lupulus; Populus; Prunus; Prunus spinosa; Ribes grossularia; Ribes rubrum; Salix; Salix; Ulmus; Ulmus campestris; Ulmus procera; Urtica; Urtica dioica
Hŕbitat: Arreu. Visitadora de les flors de les liles. Juny/juliol i agost/setembre. Hiverna.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.